Chính sách thanh toán

1. Phương thức Giao hàng – Trả tiền mặt:

Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức --> nhận hàng – xong rồi thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện (COD).

2. Phương thức thanh toán trước:

a. Chuyển tiền/chuyển khoản: Áp dụng cho khách hàng có nhu cầu sử dụng phương thức thanh toán này.